CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG PHÁT

Địa chỉ: 185/111/6B, Khu Phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

MST: 3 7 0 2 7 0 2 1 2 5

STK: 0461000599445 - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (Chi nhánh Tân Bình Dương)

Email: haidang@cokhihaidangphat.com

Điện thoại:  0971 636 379 - 0976 857 444

0971 636 379
0971 636 379